AJR322198

BIN: 743 B
10A 250V AC – 10A 250V DC – 1/2HP 250V AC – 1/3HP 125V AC

SKU: 743 B Category:

Description

BIN: 743 B
10A 250V AC – 10A 250V DC – 1/2HP 250V AC – 1/3HP 125V AC